Velkommen til Plan-EVO
Hovedside
Om bedriften
Ansatte
Fagområder
Referanse
Godkjenninger
Nyheter
Linker

Her får du en kort briefing av de ansatte og hva de jobber med.

Bård Hammarstrøm 
Stilling: Daglig leder – Sivilingeniør
Dato ansatt: 01.06.95
Arbeidsområde: Administrasjon, VVS-teknisk prosjektering, Byggeledelse, Prosjekteringsledelse
Erfaring: 12 år. Rådgivende arkitekt og ingeniørfirma
E-post: baard@planevo.com
Direktenummer: 77 17 25 56
Monica Lilleng
Stilling: Kontorassistent - DAK operatør
Dato ansatt: 01.11.00
Arbeidsområde: Tegning, Fakturering, Skriving, Arkivering
Erfaring: 4 år i rådgivende arkitekt- og ingeniørfirma
E-post: monica@planevo.com
Direktenummer: 77 17 25 50
 
Erling Kristiansen
Stilling: Sivilingeniør
Dato ansatt: 10.08.92 - 01.07.99 - 01.09.03
Arbeidsområde: Bygningskonstruksjon i
 tre, betong og stål. Husbyggingsteknikk
Erfaring: Rådgivende arkitekt- og ingeniørfirma, undervisning og forskning
E-post: erling@planevo.com
Direktenummer: 77 17 25 53
 
Sigve Olausen 
Stilling:  Ingeniør
Dato ansatt: 01.09.00
Arbeidsområde: Elektro
Erfaring: Rådgivende arkitekt og ingeniørfirma
E-post: sigve@planevo.com
Direktenummer: 77 17 25 55
Roar Nilsen 
Stilling:  Ingeniør
Dato ansatt: 01.06.85
Arbeidsområde: Bygg-og anleggteknisk prosjektering, VA-prosjektering, Byggeledelse, Prosjekteringsledelse
Erfaring: 23år. Rådgivende arkitekt og ingeniørfirma
E-post: roar@planevo.com
Direktenummer: 77 17 25 54
Ingrid Meek Olsen
Stilling:  Sivil Arkitekt
Dato ansatt: 01.02.06
Arbeidsområde: Arkitektur, bygningsutforming, innredning, farge og materialvalg
Erfaring: 7år Rådgivende arkitekt og ingeniørfirma
E-post: ingrid@planevo.com
Direktenummer: 77 17 25 57

 

Copyright © 2004- Halvor Wold