Velkommen til Plan-EVO
Hovedside
Om bedriften
Ansatte
Fagområder
Referanse
Godkjenninger
Nyheter
Linker


Plan-Evo AS er et multiprosjekterende firma som prosjekterer 
totalkonsept for diverse byggherrer.

 

Følgende fagområder ivaretas internt og eksternt.

Arkitekt.                   

- Bygningsutforming
- Innredning
- Materialvalg
- Fargevalg

 

 

Bygg- og anleggsteknikk 

- Kommunalteknikk
- Byggeteknikk
- Konstruksjonsteknikk

 

VVS-Teknikk. -Sanitær - Varme
- Fjernvarme
- Sprinkling
- Ventilasjon
- Røykventilasjon
- Inneklima
- Enøk

 

 

VA-Teknikk - Vannforsyningsnett
- Avløpsnett
- Pumpestasjoner avløp og vannforsyning
- Renseanlegg avløp og vannforsyning
- Vannreservoar

 

 

EL.Teknikk - Sterkstrøm
- Nødlys
- Reservekraft
- Brannalarmanlegg
- Termografering

 

 

Byggeledelse:  - Byggeledelse
- Bygg
- VVS
- VA
- El.

 

Prosjekteringsledelse - Prosjekteringsmøter
- Holde kontakt med VVS, VA, El og byggeledelse
- Fremdriftsplan
- Koordinere arbeid
- Sjekke at fremdriftsplan blir fulgt

  

 

Copyright © 2004- Halvor Wold