Fagområder

Generelt:

Plan-Evo AS utarbeider alt fra kravspesifikasjoner og funksjonsbeskrivelser til full prosjektering på bygg og anlegg. Tilstandsanalyser utgjør også en del av våre tjenester. 

Vi har kompetanse på prosjektering av tekniske anlegg i alle kategorier og størrelser, og kan medvirke i alle faser: forprosjekt, anskaffelse, detaljprosjekt og oppfølging både på nybygg / anlegg og eksisterende bygg / anlegg.

Arkitekt:

Plan-Evo AS utfører enkle arkitektonisk prosjektering, ved større og mer kompliserte arkitektfaglige prosjekt benytter vi oss av våre samarbeidspartnere.

Bygg og anleggsteknikk:

Plan-Evo AS utfører prosjektering i bygningsfysikk i alle tiltaksklasser. I konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og landskapsutforming utfører vi prosjektering i de lavere tiltaksklasser, ved mer kompliserte og høyere tiltaksklasser benytter vi oss av våre samarbeidspartnere.

VVS-Teknikk:

Plan-Evo AS utfører prosjektering innenfor:

VA-Teknikk:

Plan-Evo AS utfører prosjektering innenfor:

Elektro:

Plan-Evo AS utfører prosjektering innenfor:

Søk:

Plan-Evo AS utfører all byggsøk for byggherrer mot kommuner, arbeidstilsyn, næringsmiddeltilsyn etc.

Prosjekteringsledelse:

Plan-Evo AS utfører all prosjekteringsledelse for byggherrer med koordinering av alle rådgivere i de forskjellige fagfelt.