Referanser

Alle
Administrasjonsbygg
Lagerbygg
Omsorgsboliger
Sykehjem
1920x1080-1
Administrasjonsbygg

Administrasjonsbygg Ånderkleiva, ca 1440 m2, nybygg (under bygging)

1920x1080-2
Lagerbygg

Lagerbygg Ånderkleiva, ca 1160 m2 – nybygg ferdig 2019

1920x1080-3
Omsorgsboliger

Omsorgsboliger Dyrøy kommune, ca 575 m2 – nybygg ferdig 2020

1920x1080-4
Sykehjem

Sykehjem Dyrøy kommune, ca 1710 m2 – nybygg og renovering (under bygging)