Omsorgsboliger Dyrøy kommune

Omsorgsboliger Dyrøy kommune

ca 575 m2 – nybygg ferdig 2020

Byggherre: Dyrøy kommune

Rådgivergruppe:
Arkitekt: Stein Hamre Arkitektkontor AS
Kontruksjonsteknikk: Plan-Evo AS
RIBfys(Bygningsfysikk): Plan-Evo AS
RIV(Ventilasjon): Plan-Evo AS
RIVr(varme, sanitær, sprinkleranlegg): Plan-Evo AS
RIE (lys, teknisk, brannalarm, nød- og ledelys, adgangskontroll, pasientvarsling, tele-data): Plan-Evo AS